auto opravy
přihlášení registrace můj účet info
obecné informace databáze oprav poradna
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ESP

ESP je elektronický stabilizační systém, který v kritický moment vrátí vůz do původního směru jízdy (upraví točivý moment na hnacích kolech, nebo přibrzdí jednotlivá kola). ESP dok...

Euro NCAP

Euro NCAP je evropský program testování vozidel z hlediska bezpečnosti. Náhodně vybrané nové vozy projdou nárazovými testy. Výsledky testů najdete na www.euroncap.com ...

Elektronický plyn

U moderních vozidel je často lankový (mechanický) přenos polohy plynového pedálu na škrtící klapku nahrazen elektronickým snímačem (potenciometrem) kabely a servomotorkem. Signál z pedá...

EGR ( AGR ) ventil

EGR ventil je použit u motorů se zpětným odvodem spalin. Část výfukových plynů putuje potrubím do sání a je znovu spálena, tím se dosahuje lepších emisí. Množství spalin reguluje E...

Elektrický proud

Elektrický proud je uspořádaný tok elektronů z místa přebytku do místa nedostatku. Proud může být stejnosměrný nebo střídavý. Značka: I Jednotka: A (Ampér) Základní vzor...

Elektrické napětí

Elektrické napětí je potenciální rozdíl 2 konců vodičů, kterými protéká elektrický proud. Značka: U Jednotka : V (Volt) Základní vzorec: U= R(odpor).I(napětí) ...

Elektrický odpor

Elektrický odpor je schopnost vodiče klást odpor průchodu elektronů. Značka: R Jednotka: Ω Ohm) Základní vzorec: R=U(napětí): I(proud)...
1
podrobné vyhledávání

rss
© všechna práva vyhrazena provozovatel

www.autokap.cz